Skip to content

企业保护

保護企業財產

 • 仓库和公寓险
 • 库存和设备险
 • 应收帐款保险
 • 空地险
 • 专利保险
 • 商业犯罪险
 • 运输险
 • 洪水和地震险

保护企业责任

 • 商业责任险
 • 产品责任险
 • 劳工保险
 • 专业责任险
 • 产品召回险
 • 网路风险保险
 • 施工责任险
 • 保证金
 • 环境污染责任险
 • 商业汽车险
 • 商业伞护式责任险

企业主保护

 • 董事执行险
 • 代理保固险
 • 聘雇行为责任险

员工健康及退休计划保护

 • 团体医疗,牙科,眼科,人寿保险
 • 固定收益养老金

财富保护

个人财产和责任保护

 • 房屋险及火险
 • 汽车保险
 • 伞护式保险
 • 洪水和地震险

家庭生活保护

 • 人寿保险(定期、储蓄、指数型、投资型)
 • 年金(可变动、指数、固定)
 • 长期照护险
 • 残疾险